WIE BEN IK?

Ik ben een ervaren psycholoog die je kan ondersteunen als je veranderingen in je leven doormaakt of wilt bereiken, als je worstelt met levensvragen waar je moeilijk uitkomt.
Ik heb een jarenlange ervaring als counselor en personal (executive) coach en heb bijzondere affiniteit met het bieden van houvast in turbulente fases in je leven of op je werk en met het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. 
Ik ben gefascineerd door wat mensen beweegt en weet met empathie en relativering hiermee aan de slag te gaan. 

In mijn leven heb ik zelf ook de nodige turbulentie ervaren, zowel privé als in mijn werk. Daardoor wordt mijn werkwijze niet alleen gevoed door een theoretische basis, maar ook door de veelzijdige leerschool van een rijkgevuld levenPsychology is not just the study of disease and damage,
it also is the study of strength and virtue.
Treatment is not just fixing what is wrong,
it also is building up what is right.
Psychology is not just about illness or health,
it is about hope and happiness, insight and wisdom.
Martin Seligman


Ik heb een lange loopbaan gehad in verschillende (semi-) overheidsorganisaties, waar ik diverse leidinggevende staf- en lijnfuncties heb vervuld. Inmiddels ben ik ruim twintig jaar werkzaam als senior loopbaan- en executive coach, hoofdzakelijk voor het hoger management en kaderfuncties in de publieke sector in het algemeen en bij diverse Ministeries in Den Haag in het bijzonder. Dit werk doe ik nog steeds met heel veel plezier.
In toenemende mate zet ik daarnaast mijn kennis en ervaring ook breder in voor mensen die worstelen met persoonlijke problemen, voor mensen die, privé of in het werk, ingewikkelde keuzes willen of moeten maken: werkterreinen die mij, als een constante rode draad in mijn werk, altijd hebben geboeid.

nip.jpg

In Leuven heb ik Toegepaste Psychologie gestudeerd waarna ik in Leiden gepromoveerd ben tot doctor in de Sociale Wetenschappen. 
Ik ben geregistreerd bij het NIP de Nederlandse beroepsvereniging voor psychologen. Tevens ben ik opgenomen in de pool van preferente coaches van de Algemene Bestuursdienst (ABD, Ministerie van Binnenlandse Zaken). 
Mijn AGB zorgverlenercode is 94-010916; mijn AGB praktijkcode is 94-58842.